Vô hiệu hóa trình tải trước!

Công nghệ Internet của vạn vật (IoT)

Internet của vạn vật (IoT) là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả các tình huống mà trong đó khả năng kết nối Internet và máy tính được mở rộng đến các thiết bị, cảm biến và các vật dụng hàng ngày thường không được coi là máy tính (ví dụ như: hàng tiêu dùng, ô tô và xe tải, các bộ phận thiết bị công nghiệp và tập hợp của các thiết bị được kết nối, làm việc cùng nhau để tạo ra các khái niệm như “thành phố thông minh” và “ngôi nhà thông minh”…). Các sự vật (thing) này tiến hành thu thập và truyền tải dữ liệu theo chỉ định từ môi trường xung quanh và những dữ liệu này được phân tích để tạo ra những giá trị, nhận thức mới, cũng như cung cấp dịch vụ và điều khiển các tác vụ khác. Theo Gartner, đến năm 2020, thế giới sẽ có khoảng 20 tỷ thiết bị sử dụng IoT, doanh số dự kiến trong năm là 437 tỷ USD. IoT hứa hẹn cung cấp những tiến bộ trong tự động hóa công nghiệp, y tế, bảo tồn năng lượng, nông nghiệp, giao thông, quản lý đô thị, cũng như nhiều ứng dụng và lĩnh vực khác. Liên minh Viễn thông quốc tế ITU (tại Khuyến nghị ITU-T Y.2060) đã định nghĩa IoT như là một cơ sở hạ tầng mang tính toàn cầu cho xã hội thông tin, mang đến những dịch vụ tiên tiến bằng cách kết nối các “Things” (cả vật lý lẫn ảo) dựa trên sự tồn tại của thông tin, dựa trên khả năng tương tác của các thông tin đó và dựa trên các công nghệ truyền thông. Thông qua việc khai thác khả năng nhận biết, thu thập xử lý dữ liệu, công nghệ IoT tận dụng mọi thứ để cung cấp dịch vụ cho tất cả các loại ứng dụng. Tuy nhiên để giải quyết tất cả những phức tạp về của việc cho phép giao tiếp, kết nối, dịch vụ và đám mây cho các thiết bị này, một nền tảng IoT (IoT – Platform) sẽ là một giải pháp trung gian, một phần mềm hỗ trợ giao tiếp, kết nối phần cứng, điểm truy cập và phần cứng mạng dữ liệu với các phần khác. Nền tảng IoT phải đảm bảo tích hợp liền mạch với các phần cứng khác nhau bằng cách sử dụng một loạt các giao thức truyền thông phổ biến, áp dụng các kiểu topology mạng khác nhau (kết nối trực tiếp hoặc qua gateway) và sử dụng SDK khi cần thiết.

Chia sẻ: